ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

 • การแต่งกายในเครื่องแบบลูกเสือ
  http://scout.phayao2.go.th/kheruxng-baeb-luk-seux

  ส่ง 20 ก.ค. 2559 20:47 โดย Admin phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี       คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสาหรับใช้ในการตัดสินการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี 2559 ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2559 16:50 โดย Anika Montgomery
 • ภาพกิจกรรมการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C.) การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C.)รุ่นที่ 001/2559 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ว ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2559 08:41 โดย Admin phayao2
 • ประชุมผู้ปกครอง
  ส่ง 15 ก.พ. 2559 18:18 โดย Anika Montgomery
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

@ ข่าวจาก สพป.พะเยา เขต 2

@ หน่วยงานของเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2