หนังสือเวียนทราบ

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
จำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558  15 ก.พ. 2559 18:18 Anika Montgomery
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
คำสั่งย้ายแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  15 ก.พ. 2559 18:18 Anika Montgomery
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
ประกาศ ยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางวัว อำเภอเชียงคำ ยกเลิกการรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานอำเภอเชียงคำ  1318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ก.พ. 2559 18:18 Anika Montgomery
ą

ดู ดาวน์โหลด
ประกาศ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง อำเภอเชียงม่วน เรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อำเภอเชียงม่วน นำ นร ชั้น ป.4-6 ไปเรียนร่วม โรงเรียนหลักคือชุมชนบ้านหลวง   5353 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ก.พ. 2559 18:18 Anika Montgomery
ą

ดู ดาวน์โหลด
ประกาศ การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เดิม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอจุน เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) อำเภอจุน  1294 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ก.พ. 2559 18:18 Anika Montgomery
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจโครงการตรวจพิเศษ  15 ก.พ. 2559 18:18 Anika Montgomery
Ċ
ดู
หลักเกณฑ์ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 ก.พ. 2559 18:18 Anika Montgomery