การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C.)รุ่นที่ 001/2559 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

โพสต์1 เม.ย. 2559 08:35โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2559 08:42 ]
การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C.)รุ่นที่ 001/2559 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
Comments